5 Mart 2014 Çarşamba

BGOBG FANZİN ÇIKTI VE BİTTİ


M e r h a b a  v e  E l v e d a 
Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü sayıları aynı gün çıktı ve BGOBG ŞİİR FANZİN’i yayın hayatına son verdi. Kusura bakmayın erken geldik. Kusura bakmayın erken gittik. Kusura bakmayın kısa kestik. Oğlan Bizim Kız Bizim Fanzin’den sonra Beri Gel Oğlan Beri Gel kavuştaklarıyla çağırılan fanzinde yer alanlar ise şöyle:

SAMİ BAYDAR’a selam ile
BİRİNCİ SAYIDA
İzzet Yasar, Levent Karataş, Murat Çakır, Ufuk Akbal, Çiğdem Şahin, karacamurat, Murat Çelik ve İsahag Uygar Eskiciyan

MUSTAFA IRGAT’a selam ile
İKİNCİ SAYIDA
Asuman Susam, Bülent Keçeli, Petek Sinem Dulun, Fővárosi C. Művek, Bilal Çiftçi, Emin Kaya ve Mehmet Can Akdağ

HULKİ AKTUNÇ’a selam ile
ÜÇÜNCÜ SAYIDA
Nigar Okyay, Halil İbrahim Özbay, Caner Ocak, Barış Yıldırım, Muhammet Özmen, Hişar Şiyar Uyan ve Mehmet Zaim Yaprağ

SEYAN ERÖZÇELİK’e selam ile
DÖRDÜNCÜ SAYIDA 
Fergun Özelli, Ramazan Parladar, Gökhan Arslan, Şakir Özüdoğru, Kadir Yanaç, Nilüfer Altunkaya, Alptuğ Topaktaş ve Ercan y Yılmaz